• Kreative processer, der engagerer mennesker og skaber resultater

Procesledelse

Som gruppe kan I have glæde af at fokusere på indholdet af jeres diskussioner, og lade en ekstern person sørge for processen. Det betyder, at I kan koncentrere jer om hvordan I fx udvikler et projekt sammen eller får nye ideer. Jeg designer processen med mødets formål for øje, skaber tillid i rummet og sørger for, at alle bliver hørt.

Grafisk facilitering

Grafisk facilitering er at benytte simple tegneteknikker til at formidle og facilitere processer og indhold. Vi kombinerer tekst og tegninger, når vi lytter, analyserer og strukturerer input og visualiserer det i en tegning. Formålet er at skabe klarhed. At gøre det ukonkrete konkret. At gøre det komplekse håndterbart.

Social innovation

Social innovation handler om at arbejde kreativt og finde nye måder at løse velfærdsudfordringer på – sammen. Det handler også om at tage udgangspunkt i målgruppens behov og involvere dem i at generere nye løsninger, som kan fremme menneskers livsbetingelser. Løsningerne skal føres ud i livet og skabe bred samfundsmæssig værdi.

Frivillige fællesskaber

Frivillige fællesskaber handler om at være sammen med andre og gøre ting i fællesskab – at være en del af noget. I fodboldklubben, i det lokale frivilligcenter og i foreningerne mødes vi om fælles interesser og arbejder sammen om en fælles sag. Her kan alle kan deltage, bidrage og bruges til noget.

Spil hinanden gode

Nogle gange kan mangfoldighed være et kæmpe plus, der skaber en god dynamik og et godt samarbejde. Andre gange er det et irritationsmoment, der kan skabe konflikter. Sæt spot på, hvordan I kan bruge jeres forskellige erfaringer og tilgange til verden som en styrke i den måde, I kommunikerer og samarbejder med hinanden.

Fra idé til håndbog

At få skrevet jeres tanker og ideer ned er en måde at fastholde, strukturere og dele dem med andre i fx en folder, inspirationshæfte eller håndbog. En folder kan skabe nysgerrighed, et inspirationshæfte kan inspirere til ny handling og en håndbog give hurtige svar.

Lav et overlap mellem kreativitet og udviklingsproces i jeres arbejde

  • Har I brug for at generere nye ideer til jeres virke i det kommende år?
  • Ønsker I at styrke mennesker, der gerne vil gøre en forskel via deres relationer og engagement?
  • Har I brug for sparring til et udviklingsforløb med mange forskellige interessenter?

Kontakt mig gerne, hvis svaret er ja til nogle af disse spørgsmål. Jeg kan fx hjælpe jer med at sætte fokus på jeres fælles værdier, fællesmængden eller overlappet, når I skal samarbejde på tværs. Det kan være via et oplæg, design og facilitering af en workshop eller et længere forløb, eller sparring omkring en ide, som I gerne vil have udviklet og finansieret.


Hør hvad mine samarbejdspartnere siger om Overlap.dk

Rigtig mange tak for en MEGET positiv og dygtig ledet dag. Jeg har udelukkende fået rigtig mange positive tilbagemeldinger på dagen. Alle var begejstrede. Så du har bestået prøven med et Røde Kors hold til 12 – højeste karakter!!!! 

Jeg håber, du kom godt hjem og ikke var altfor træt. Det var en lang dag for dig – og du var ”på” hele tiden. I morgen skal vi så i gang med indsamlingen af legetøj – vejrudsigten lyder ikke altfor lovende, så vi skal nok have termoundertøjet frem. På tirsdag tager forretningsudvalget fat på at behandle de mange gode forslag. Hvis du har lyst til at følge processen, vil jeg gerne underrette dig om det. 

Mange hilsner – og rigtig mange gange tak for det flotte arbejde, du har præsteret.

Jeg har arbejdet sammen med Ia i lidt over 5 år i Ældre Sagen, og fra den første dag har jeg oplevet Ia som et forbillede og et fyrtårn – både på et fagligt og et personligt plan. Ia har via sin sprudlende personlighed og sit nærvær en fantastisk evne til at skabe engagement og ejerskab. Derudover er Ia en utrolig dygtig facilitator, som evner at se processen i sin helhed uden at miste blikket for detaljen og værdien af det enkelte menneskes bidrag og forskellighed.

I forbindelse med udviklingen af Hjerteforeningens nye uddannelse for frivillige ledere, hyrede vi Ia til at sparre med mig i forbindelse med materialer og tilrettelæggelse af undervisningsaktivitet, samt til at undervise og facilitere på selve uddannelsen.

Ias frivilligfaglighed, forståelse for transfer-begrebet ift uddannelse og gode og medrivende faciliterings-kompetencer har været med til at gøre det til en uddannelse, som de frivillige har følt sig inspireret og motiveret af. At Ia også kan grafisk facilitering er en ekstra bonus. Tak for godt og inspirerende samarbejde.

Ia har ved flere lejligheder været gæstelærer på socialrådgiveruddannelsen i Esbjerg, hvor hun har bibragt de studerende på den sidste del af uddannelsen en vigtig viden om social innovation, socialt entreprenørskab og dynamikker i samspillet mellem sektorerne, samt faciliteret workshops. Jeg glæder mig til et gensyn med Ia til foråret, hvor temaerne for samarbejdet bliver facilitering og procesledelse i socialt arbejde.