Nye løsninger, der gavner samfundet

Social innovation handler om at se kreativt på nye måder at løse udfordringer på – meget gerne sammen med brugerne.

Ideerne skal føres ud i livet og skabe bred samfundsmæssig værdi.

Kært barn har mange navne

Vi taler i flæng om social innovation, samskabelse og socialt entreprenørskab. Der er faktisk tale om tre forskellige begreber. Det mest overordnede er social innovation, som kort og godt handler om at skabe nye løsninger på velfærdsproblemer. Samskabelse handler mere om processen: Hvem skal være med til at opfinde og implementere løsningerne? Og socialt entreprenørskab stiller skarpt på den enkelte iværksætter, der får ideen og i samspil med forskellige aktører, får den ført ud i livet.

Design tænkning med et samfundsgavnligt mål

Bag ved social innovation ligger en kreativ proces, “design tænkning”. Design tænkning er altid knyttet til et problem, omfatter en kreativ proces, og en praksisnær evaluering. Inspirationen kommer fra udforskning af behov. Her bruger vi gerne etnografiske metoder, dvs. går ud blandt mennesker, oplever behovet, og fokuserer på at få en dyb forståelse. I den kreative idéfase handler det om at få mange idéer, så resultatet bliver én god idé. Og endelig i implementeringsfasen har vi fokus på, hvad der giver mening i forhold til at gavne samfundet mest muligt.

Master i socialt entreprenørskab

I 2014 blev jeg færdig med en master i socialt entreprenørskab fra RUC, og har dermed fået en spændende overbygning på mine amerikanske uddannelser i antropologi og social forandring & udvikling – og samtidig fået stimuleret lysten til at arbejde endnu mere med design tænkning.

Da jeg tog masteruddannelsen i socialt entreprenørskab på RUC i  i 2012-2014 skrev jeg en række opgaver om frivillighed sammen med to inspirerende medstuderende og rundede studiet af med en afhandling om Ældre Sagens frivillige arbejde på Fanø:

Se flere eksempler på hvordan jeg arbejder med social innovation: