Jeg flytter mennesker, så de sammen kan gøre verdenen til et bedre sted.

Ia Brix Ohmann

Facilitator og social entreprenør med et kreativt tvist

Jeg faciliterer kreative processer, der engagerer mennesker og skaber resultater, der gør verdenen bedre

Jeg er optaget af tre temaer, som jeg kobler for at bidrage til løsninger på komplekse velfærdsproblemer. For det første arbejder jeg med frivillige fællesskaber, som jeg hjælper med ledelse, strategiudvikling, trivsel og netværksarbejde. Så arbejder jeg med social innovation, hvor jeg faciliterer kreative udviklingsprocesser i mange forskellige sammenhænge, bl.a. på professionshøjskoler, i kommuner og i lokalsamfund. Endelig benytter jeg mig af grafisk facilitering, hvor jeg både tegner præsentationer, skabeloner, referater mv. og også lærer andre, hvordan de kan integrere tegning, så de bedre kan få ideer og udtænke nye løsninger.

Jeg er oprindeligt uddannet i USA som antropolog, og har arbejdet som leder og projektleder i mere end 25 år for frivillige foreninger og organisationer i både USA og Danmark. Jeg har udviklet rigtig mange innovationsprojekter og også skrevet et hav af fondsansøgninger, der skaffede midler til at realisere ideerne.

I 2013 blev jeg færdig med en master i socialt entreprenørskab på RUC, og i 2015 grundlagde jeg virksomheden OVERLAP.DK, hvor jeg fokuserer på at finde de fælles værdier – overlappet – mellem forskellige sektorer og mennesker, når vi samarbejder om social innovation. Udforskningen af vores fællesnævnere skaber gensidig tillid og er derfor et godt afsæt for en kreativ udviklingsproces.

Systemisk tilgang

Jeg er efteruddannet i systemisk ledelse (Attractor) og den narrative samtale (Villa Venir). Systemisk ledelse handler bl.a. om ikke kun at se organisationen som en formel struktur af roller og beføjelser, men også som et netværk af relationer, hvor aktører handler i forhold til hinanden på baggrund af deres forskellige ståsteder, dagsordener, alliancer og interesser. I den systemiske tilgang arbejder vi cirkulært frem for lineært og er optagede af hvilke spørgsmål, der kan skabe nye indsigter.

Designtænkning

Designtænkning er en systematisk og handlingsorienteret måde at designe kreative processer, som har til formål at udvikle løsninger på komplekse problemer. Det er ikke en entydig metode, men måske snarere et særligt mind-set og en række bud på faseopdelte udviklingsprocesser.

Jeg er i gang med en uddannelse i designtænkning på Kolding Design Skole (2017-2018), hvor jeg får sat ord på mine erfaringer med at udvikle nye løsninger på komplekse problemstillinger.

Læs mere om mine erfaringer og se mit CV her.

Læs nogle af mine samarbejdspartneres anbefalinger her.

I min fritid tegner og maler jeg. Her finder jeg ro og inspiration, der kan berige mit arbejdsliv, og så forundres jeg igen og igen, når lyser bryder frem i billedet.