Logo

Vi vil mere end os selv. Vi vil vores lokalsamfund og hinanden. Noget-for-noget frivillighed. Og en øget professionalisering. Samtidigt er der stor mangfoldighed. Kommunerne er i bevægelse og bevæger sig væk fra en arbejdsgivertankegang hen i mod samskabelse.

Samskabelse handler bl.a. om at lokalsamfund samler kræfterne for sammen at tackle komplekse problemer. Realdania har fx et projekt sammen med Mandag Morgen om “collective impact”, som betyder, at der arbejdes med et tværfagligt perspektiv på ”wicked problems”.

Der er også mennesker, som udtrykker deres politiske engagement gennem handling, som fx på asylområdet, hvor frivilligheden for tiden vokser i takt med regeringens udmeldinger om stramninger.

På netværksmødet i delenetværket Frivillige i forandring den 20. juni lavede vi en dialogøvelse om “tendenser der kendetegner frivillige i forandring”, hvor bl.a. ovenstående udsagn kom frem. Faktisk fandt vi i alt 15 kendetegn på frivillige i forandring. Det kan du læse mere om under Frivillige i forandring her.