Programmet for delelørdagen i april lød på:

Olivier Sevestre, stud.scient.adm, projektleder og frivilligkoordinator for Tag Del:

“Aktivisme og samskabelse i de sociale mediers tidsalder – hvad er Tag Del og hvordan kan I selv bruge en af de nye platforme?”

 

Maria Blankensteiner, frivilligkonsulent i Røde Kors Asyl:

“Genbrug, aktivisme og kaos – hvordan skaber vi gode rammer for ildsjælene på asylcentrene?”

Marias oplæg blev udskudt til august og blev erstattet med:

 

Ia Brix Ohmann, selvstændig konsulent og facilitator, OVERLAP.DK:

“Socialt entreprenørskab i et frivilligt perspektiv: En analyse af Ældre Sagens seniorsommerskole på Fanø”

 

Desuden var der rig mulighed for dialog deltagerne i mellem, bl.a. via en runde “korte møder” med fokus på deltagernes egne spørgsmål omkring “frivillige i forandring” samt en “ressourcebørs” med fokus på kompetencer og behov blandt deltagerne.