Programmet for delelørdagen i juni lød på:

  • Dorte Nørregaard Gotthardsen, freelancer og konsulent hos Center for frivilligt socialt arbejde

“Frivillighed i forandring: Kommunen som medspiller”

 

  • Ghazal Bazrafkan, cand.mag. i Digital Design / Æstetik og kultur

 “Frivillighed i kunst & kultur: Om at engagere sig ad hoc

Se programmet her: Frivillige i forandring 20. juni 2015

Opsamling på dialogøvelse: Tendenser der kendetegner frivillige i forandring 20.06.15