Frivillige fællesskaber

Der kan være mange grunde til at vi engagerer os: Ønsket om at bidrage, gøre en forskel, opnå indflydelse, bruge vores kvalifikationer, lære nyt, være en del af et fællesskab.

Men det er væsentligt at huske:

Frivillige lever af lyst og dør af tvang.

Ledelse af frivillige: Skulle det være noget særligt?

Ja, når det handler om den enkelte frivillige, er det særlige, at vi ikke motiverer gennem løn, men er nødt til at forstå den enkeltes drivkraft. Som ledere skal vi sætte rammerne og stille krav – uden at diktere.  Vi skal arbejde ekstremt situationsbestemt og med fornemmelse for den enkelte frivilliges behov. Vi skal have øje for, hvad folk kan, og at det frivillige arbejde skal give mening for dem. Og ikke mindst skal vi acceptere ustabilitet.

Og når det handler om grupper er et af nøgleordene konsensus. Som leder af teams af frivillige skal vi skabe processer, der styrker tillid, samarbejde og ansvarlighed.  Vi skal facilitere, indgå i dialoger og skabe konsensus i forhold til fælles beslutninger. Vi skal agere i sociale fællesskaber på tværs af køn, alder, etnicitet m.m. og respektere og rumme forskellighed. Og så skal vi kunne skabe sammenhæng og mening i foreningens virke og formidle den fælles forståelse for foreningens bærende ide.

Frivillige fællesskaber og events, der lykkedes

Den 13. september 2017 havde Frivilligrådet sat fokus på, hvad der skal til for at skabe fællesskaber med plads til flere. På dagen faciliterede jeg en gruppedialog, hvor deltagerne udvekslede erfaringer omkring hvilke ting, vi skal være opmærksomme på, når vi planlægger events, hvor vi gerne vil have så mange med som muligt. Du kan se billeder fra dagen her.

For at understøtte dialogen havde jeg tegnet en plakat – den kan du downloade her  samt udviklet nogle dialogkort – dem kan du downloade her.

Podcast om frivillige fællesskaber

Michael Bank Weltz fra  Klubkommunikation.dk har lavet et lille interview med mig om frivillige fællesskaber, som du kan finde her.

Mere end 30 års erfaring

Jeg har arbejdet med frivillige fællesskaber lige siden jeg som studerende på et amerikansk universitet blev frivillig hos Sojourners, som er et hus i Washington D.C. hvor kvarterets børn og unge kan få hjælp til at lave deres lektier. Her fandt jeg ud af, at det vigtigste var at være til stede, nærværende. Kontrasten til det konkurrenceprægede universitetsmiljø var slående – og jeg var solgt.

Frivillige fællesskaber har været en rød tråd i mit virke siden da, og selvom de forskellige foreninger, jeg har arbejdet for, har haft mange forskellige formål, har mit omdrejningspunkt altid være det utrolige engagement, der motiverer mennesker til at bidrage og gøre en forskel, uanset om det drejer sig om Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet eller Ældre Sagen.

Se mere om min baggrund og undervisning i frivillighed her: