Procesledelse handler om facilitering…

Af latin facilis: gørbart, let at gøre.

Den teknik at gøre det lettere for en forsamlet gruppe mennesker at udrette det, den ønsker

Som gruppe kan I have glæde af at kunne koncentrere jer om indholdet af jeres diskussioner, og lade en ekstern person sørge for processen.

Det betyder at I kan koncentrere jer om hvordan I fx udvikler et projekt sammen, får nye ideer og skaber social innovation.

Jeg kan hjælpe jer med at formulere jeres mål, sætte en dagsorden sammen, og udarbejde en detaljeret drejebog, og dermed sikre, at I når det, I har sat jer for at nå på mødet, workshoppen eller i en længerevarende proces.

Eksempler på faciliteringsopgaver:

Kirke Saaby, Lejre, marts – november 2015

Planlægning, facilitering og opfølgning på udviklingsdag om fremtidens landsby. I forbindelse med udviklingsdagen udarbejdede jeg et Ressourcekatalog, som blev præsenteret på dagen, se det her: Kirke Saabys ressourcer 2015

Efter udviklingsdagen udarbejdede jeg en skriftlig opsamling på dagen, se den her: Opsamling på udviklingsdagen 30. maj 2015

Endelig var der et opsamlingsmøde den 4. september, hvor jeg udarbejde invitationen: Opsamlingsmøde 4. september 2015

Center for Frivilligt Socialt Arbejde, marts – september 2015

Planlægning, co-facilitering og opfølgning på uddannelseskonference om fremtidens læringsaktiviteter i frivilligverdenen. Se programmet her: Invitation til Uddannelseskonference 2015

Andre faciliteringsopgaver:

  • Frivilligrådet (2015): Faciliterede diskussion, der resulterede i at rådet identificerede deres tre vigtigste mærkesager i det kommende år.
  • Røde Kors i Herning (2014): Faciliterede visionsdag for 20 aktivitetsledere og bestyrelsesmedlemmer. Dagen mundede ud i 18 konkrete og prioriterede ideer, som lokalafdelingen iværksætter i løbet af 2015.
  • Learning Journeys (2014): 3 ture til socialøkonomiske projekter i København, der illustrerede hvordan social entreprenørskab kan faciliteres i en lokal kontekst som del af en international konference om facilitering på Danmarks Pædagogiske Universitet i Emdrup.
  • Ældre Sagens landsbestyrelse (2013 – 2014): Faciliterede diskussion om hvorvidt foreningens 217 lokalafdelingers aktivitetsniveau kan højnes – og i givet fald hvordan. Skriftlig opsamling og forslag til videre skridt.
  • Ud af busken, konference om ensomhed (2013): Faciliterede workshop om hvordan ideen om søndagsbrunch for enlige ældre i Esbjerg har udviklet sig til en perlerække af aktiviteter, der forebygger ensomhed.

Jeg blev certificeret som facilitator af den internationale forening for facilitatorer, IAF i oktober 2014.  Det betyder, at jeg har demonstreret facilitatorens seks kernekompetencer og kan kalde mig IAF CertifiedTM Professional Facilitator.