Erfaring

Jeg har mere end 25 års organisationserfaring fra bl.a. Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og Ældre Sagen, hvor jeg har arbejdet som kommunikationskonsulent, projektleder og senest souschef. Temaerne har været mangfoldige, men den røde tråd har været arbejdet med menneskers motivation og engagement og deres brændende ønske om at gøre en forskel. Som selvstændig har jeg fortsat arbejdet med frivillighed, herunder teamsamarbejde, netværk og ledelse; desuden faciliterer jeg workshops i social innovation og udbyder bl.a. kurser i grafisk facilitering.

Nøglekvalifikationer

  • Design af dialogprocesser, der skaber gejst og mening og derfor munder ud i handling og resultater
  • Inddragelse af visuelle værktøjer i design af dialogprocesser, der fremmer overblik og forståelse
  • Stor viden om frivillighed, socialt entreprenørskab, samskabelse, social innovation og fremtidens velfærdssamfund
  • Stor erfaring med udviklingsprocesser i en organisatorisk kontekst: Facilitering, projektudvikling, fundraising, implementering, forankring og evaluering
  • Særlig viden og erfaring med kompetenceudvikling af frivillige: udvikling af ny frivilliglederuddannelse, kursus- og konference planlægning, måling af effekt af kurser
  • Mange års erfaring med udarbejdelse af skriftlige materialer: Notater, artikler, foldere, håndbøger, inspirationskataloger

For printervenligt CV, tryk her: CV Ia Brix Ohmann juli 2015