Civilsamfundet er kendetegnet af både uformelle og mere formelle netværk. Her er vi er organiseret i familier, grundejer- og boligforeninger, skolebestyrelser og frivillige organisationer. Vores relationer er gensidige og bygger på tillid frem for penge eller politisk magt.

Med mere end 25 års erfaring med at arbejde med motivation og engagement i bl.a. Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og Ældre Sagen har jeg en kæmpestor viden om civilsamfundet – som jeg synes, det er fedt at sætte i spil, når jeg fx underviser socialrådgiverstuderende i Esbjerg eller faciliterer en visionsdag for Røde Kors i Herning.

Se flere eksempler på hvordan jeg bl.a. arbejder med civilsamfundet: