Nyt værktøj i faciliteringskassen

Jeg har lige været grafisk referent på et visionsseminar og er vildt glad for at opdage, at jeg kan bruge det at tegne på en hel ny måde.

En særlig måde at lytte på

I det seneste nummer af Taos Instituttets online nyhedsbrev skriver svenske PhD Jenny Helin om “embodied listening” eller kropslig hørelse…