Fanø Seniorsommerskole 2014

Jeg har altid tegnet og malet helt fra jeg var ganske lille. Jeg boede i USA, da jeg var teenager, og de sidste par år på high school havde jeg Mr. Bartman som art teacher. Han skabte et fantastik rum fyldt med ro og inspiration. Bartman lærte os at male som i renæssancen, lag på lag som Rembrandt; vi kopierede de franske impressionister og tegnede figurer og malede stilleben.

Da jeg var færdig med high school søgte jeg ind på en kunstuddannelse, men endte med at vælge et almindeligt college, hvor jeg fik en bachelor i antropologi. Efter college tog jeg 4 måneder på Holbæk Kunsthøjskole. Herefter vendte jeg tilbage til universitetet i USA og tog hvad der svarer til en kandidatgrad i 3. verdens udvikling.

Da jeg var i slutningen af 20’erne tog jeg et kunstkursus på The Art Academy i San Francisco, hvor jeg lærte at bygge mine egne lærreder i stor størrelse. Jeg flyttede tilbage til Danmark i 1991 som 29-årig og malede endnu et par store billeder. Så fik jeg mand og børn og lagde al maleri på hylden indtil sommeren 2013.

Jeg har arbejdet professionelt med frivillighed i foreninger gennem 25 år, og lavede en master i socialt entreprenørskab i 2012-2013. I forbindelse med masteren researchede jeg en seniorsommerskole på Fanø. Her var der et ugelangt malerværksted med Margit Enggaard Poulsen, som jeg deltog i 2013 og igen i 2014, hvor jeg for første gang solgte et billede.